Västanfjärd nya kyrka

Kyrksvängen 4, 25830 VÄSTANFJÄRD

Byggnadsarbetena på Västanfjärds nya kyrka inleddes år 1910 och den kunde invigas i november 1912. Kyrkan byggdes av gråsten i nationalromantisk stil. Den är ritad av arkitekt Helge Rancken. Altartavlan är målad av A F Ahlstedt år 1864. Västanfjärds kapellförsamling avskiljdes år 1904 till eget pastorat med egen kyrkoherde, efter att ha varit kapell sedan 1600-talet och haft egen kaplan sedan 1779. Den gemensamma kaplanen hade haft sitt boställe i Sirnäs åren 1637-1695, men han betjänade alla kapellförsamlingarna.