Sagu kyrka

Sauvontie 50, 21570 SAUVO

Sagu stenkyrka är murad omkring 1470-talet. Före stenkyrkan fanns det på samma plats en stockkyrka byggd på 1200-talet och efter den en eller två träkyrkogenerationer. Sockensystemet förutsatte ett i bruktagande av tiondebe-skattning. För sakramenten och för prästens övriga tjänster samt för kyrkbyggande och -underhåll betalade bönderna en fast tiondesumma av allt spannmål och all boskap de producerade. Dekorationsmålningarna i Sagu kyrka finns huvudsakligen i de två östliga valven. Texten i kyrkans korfönster berättar att kyrkan byggdes och dekorerades med målade bilder till Sankt Clemens ära år 1472. Sagu kyrkas nuvarande inredning representerar 1600-talet. Från den tiden härstammar kyrkans kor, bänkar, läktare, delar av dopfunten samt predikstolen.