Kulttuuritalo KIVA

Horninkatu 21, 24100 Salo

I kulturhuset KIVA ordnas olika musik-, teater-, dans-, utbildnings- och seminarieevenemang. Den här funktionalistiska byggnaden, ritad av Erik Bryggman, är från året 1938 och var ursprungligen en biograf. Det finns 371 platser i KIVA.