kimf-hiittisten-kirkko

Hitis kyrka

Andreas kyrka i Hitis byggdes åren 1685-86 av Josef Byggmästare och fick sitt namn efter dåvarande kyrkoherden i Kimito kyrksocken, Andreas Prytz. Klockstapeln byggdes 1752. Vid Kyrksundet i Hitis fanns redan på 1200-talet ett träkapell med kyrkogård.

Kapellförsamlingen fick egen kyrkoherde och avskiljdes till ett självständigt pastorat år 1861. Egen kaplan med boställe i Stubbnäs hade Hitis haft sedan år 1695.

Kyrkan i Hitis är den nästäldsta av samtliga bevarade korskyrkor i Finland. Det finns tre votivskepp i kyrkan, fregattskeppet ”Leionstierna”, en fyrmastare ”Amor” och en tremastare som saknar namn. Ytterligare finns en miniatyrmodell av en fisketrålare.