Dragsfjärds församlingssal

Kapellbacksvägen 6, 25870 DRAGSFJÄRD

Dragsfjärds församlingshem ligger alldeles vid Dragsfjärds kyrka. I byggnaden finns också pastorskansliet.