KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2020

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 22–27.6.2020 i Kimito.

Kimitoöns musik-dansläger och lägrets ansvariga organisatör Föreningen för Kimitoöns musikfestspel följer och iakttar myndigheternas förordningar och riktlinjer. Enligt nuvarande uppgifter kan lägret ordnas som planerat. Lägeravgifterna återbetalas i sin helhet ifall musik-danslägret måste inhiberas på grund av Corona-viruset. 

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Lärare:
Riikka Lehtimäki, violin
Marja Sihvo, violin
Jaakko Mattelmäki, violin och altviolin
Mikko Kuusisto, cello
Esa Moilanen, piano
Maria Männikkö, piano
Jenny Backman-Pråhl, flöjt

Ackompanjemang:
Saana Iljin

Dansläger

Danslägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år. Inga förhandskunskaper krävs, deltagarna delas vid behov upp i grupper enligt nivå.

Lärare: 
Susanne Montag-Wärnå

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Kimitonejdens skola och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
Lägerledare Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar

Lägeravgifter

205 € musikläger (inkl. enskild undervisning 30 min./dag)
275 € musikläger (inkl. enskild undervisning 45 min./dag, förverkligas i mån av möjlighet)
205 € dansläger
125 € måltider och inkvartering på madrass
95 € biämne
205 €/275 € + 95 € musik- OCH dansläger
Syskonrabatt 30 €

Anmälning sker elektroniskt.
Elevplatserna delas ut i anmälningsordning.

Räkningen skickas i ett separat e-postmeddelande till vårdnadshavaren.