KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2022

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras 27.6–2.7.2022 i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura.

Musikläger

Musiklägret riktar sig till dig i åldern 9–16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Dansläger

Dansläger för 9–16 åringar  med grundkunskaper i danskonst.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 

Amosparkens skola, Villa Lande och Musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Närmare information:
musikfestspel@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar