KIMITOÖNS MUSIK-DANSLÄGER 2018

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 25–30.6.2018 i Kimito.

Elevplatserna med piano som huvudämne är för tillfället fyllda, man kan ändå anmäla sig till reservplats.

Musikläger
Musiklägret är riktad till elever i åldern 9-16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika
samspelsgrupper och orkester.

Lärare:
Paula Kostia, piano
Antti Hotti, piano
Riikka Lehtimäki, violin
Jouni-Pekka Rissanen, violin och altviolin
Mikko Kuusisto, cello
Jenny Backman-Pråhl, flöjt

Dansläger
Danslägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år med grundkunskaper i danskonst.

Lärare:  
Marianne Petters

Läroämnen  
Modern dans, dansimprovisation och koreografi.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.

pianoaura-logo
arkipelag

Lägerplats 
Kimitonejdens skola och musikinstitutet Arkipelag.
Karta »»

Jenny Backman-Pråhl, lägerledare

Närmare information:
Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar

Lägerpriser
200 € musikläger, enskild undervisning 30 min./dag
270 € musikläger, enskild undervisning 45 min./dag (45 min. förverkligas i mån av möjlighet )
200 € kursavgift/dansläger
120 € kost och logi
90 € biämne
200 €/270 € + 90 € musik- OCH danslägret
Syskonrabatt 30 €

Fakturan skickas per e-post
Eleverna antas i anmälningsordning