KIMITO MUSIC FESTIVAL PREVIOUS PROGRAMMES

PROGRAMME 2017 pdf >>

PROGRAMME 2016 pdf >>

PROGRAMME 2015 pdf >>

PROGRAMME 2014 pdf >>

PROGRAMME 2013 pdf >>

FIRST PERFORMANCES AT KIMITO ISLAND MUSIC FESTIVAL

Mark Gothóni: String Quartet No. 2
11.7.1999 Kimito church
Mark Gothóni, Katinka Korkeala (violin), Saida Bar-Lev (viola), Marko Ylönen (cello)

Pehr Henrik Nordgren: String Quintet Op. 110
4.7.2000 Kimito church
Sakari Oramo, Katinka Korkeala (violin), Teemu Kupiainen (viola), Erkki Rautio, Sennu Laine (cello)

Einojuhani Rautavaara: Cello Sonata No. 1
10.7.2001 Kimito church
Erkki Rautio (cello), Martti Rautio (piano)

Jaakko Kuusisto: String Quartet ”Dancez” Op. 9
12.7.2002 Dragsfjärd church
Jari Valo, Sonja Korkeala (violin), Mihail Slobodjanjuk (viola), Timo-Veikko Valve (cello)

Mark Gothóni: String Trio
11.7.2003 Kimito church
Ana Chumachenko (violin), Oscar Lysy (viola), Torleif Thedéen (cello)

Asko Hyvärinen: SumuS
30.6.2004 Wrethalla, Kimito
Nina Källberg, (flute), Harri Wallenius (clarinet), Jari Hongisto (trombone), Antti Suoranta (percussion), Ingrid Lindblom (violin), Jouni Rissanen (viola)

Paavo Korpijaakko: Piano Quintet
3.7.2004 Kimito church
Martti Rautio (piano), Katinka Korkeala, Jan Söderblom (violin), Tommi Aalto (viola), Marko Ylönen (cello)

Asko Hyvärinen: Stride for harp
30.6.2005 Wrethalla, Kimito
Lily-Marlene Puusepp (harp)

Markku Klami: Glow
30.6.2005 Wrethalla, Kimito
Henna Jämsä (clarinet), Jukka Rajala (trumpet), Tanja Nisonen (French horn), Antti Suoranta (percussion), Lily-Marlene Puusepp (harp), Pasi Helin, Hanna Kosonen (piano)

Mark Gothóni: Clarinet Quartet
3.7.2005 Kimito church
Tuulia Ylönen (clarinet), Mark Gothóni (violin), Johannes Erkes (viola), Torleif Thedéen (cello)

Maria Kallionpää: Pour la ultima…
27.6.2006 Villa Lande
Izumi Tateno (piano)

Paavo Korpijaakko: Water: elements
2.7.2006 Kimito church
Izumi Tateno (piano)

Einojuhani Rautavaara: Summer Thoughts
11.7.2008 Dalsbruk church
Katinka Korkeala (violin), Martti Rautio (piano)

Kalevi Aho: String Quintet ”Hommage á Schubert”
7.7.2009 Dragsfjärd church
Katinka Korkeala, Sonja Korkeala (violin), Ulla Soinne (viola), Marko Ylönen, Katja Kolehmainen (cello)

Jouni Kaipanen: Inno, for viola and piano
6.7.2010 Västanfjärd new church
Wen Xiao Zheng (viola), Martti Rautio (piano)

Jouni Kaipanen: Var det Edith? For soprano, string guintet and piano, Op. 95
17.7.2011 Kimito church
Helena Juntunen (soprano), Rodin-Quartett: Sonja Korkeala, Gerhard Urban (violin), Martin Wandel, (viola), Clemens Weigel (cello), Ulrich Wolff (duoble bass), Eveliina Kytömäki (piano)

Juho Miettinen: Kolme askelta, for mezzo-soprano, flute and harp
10.7.2012 Kimito church
Essi Luttinen (mezzo-soprano), Ensemble Transparent: Erica Nygård (flute), Torsten Tiebout (viola), Päivi Severeide (harp)

Jyrki Linjama: Das fließende Licht der Gottheit, for mezzo-soprano and piano
9.7.2013 Kimito church
Essi Luttinen (mezzo-soprano), Ilmo Ranta (piano)

Aulis Sallinen: String Quartet No. 6
8.7.2014 Kimito church
Sonja Korkeala, Katinka Korkeala (violin), Hariolf Schlichtig (viola), Samuli Peltonen (cello)

Lotta Wennäkoski: Päärme, for piano trio
7.7.2015 Kimito church
Sibelius Piano Trio: Juho Pohjonen (piano), Petteri Iivonen (violin), Samuli Peltonen (cello)

Kimmo Hakola: String Quartet No. 4
12.7.2016 Kimito church
Meta4: Antti Tikkanen, Minna Pensola (violin), Atte Kilpeläinen (viola), Tomas Djupsjöbacka (cello)

Jyrki Linjama: Sonata da chiesa III, for harpsichord
15.7.2016 Hitis church
Petteri Pitko (harpsichord)

Sebastian Fagerlund: Windways
17.7.2016 Kimito church
Bravade: Pauliina Fred, Sunniva Fagerlund, Hanna Haapamäki, Hanna Kangasniemi (recorder)

Kimmo Hakola: Wind Quintet Op. 96 ”Compressions”
13.7.2017 Salo Art Museum Veturitalli
Arktinen Hysteria: Matti Närhinsalo (flute), Laura Kemppainen (oboe), Christoffer Sundqvist (clarinet), Tommi Hyytinen (French horn), Ann-Louise Wägar (bassoon)

Osmo Tapio Räihälä: Kalliokirskuja
Veli-Matti Puumala: Taivaanvuohi – Hämähäkki
Ichiro Hirano: Heikegani (Heikeopsis japonica)
14.7.2017 Teijo church
Petri Kumela (guitar)

Aulis Sallinen: Eight miniatures for solopiano, op. 110
10.7.2018 Kimito Church
Ralf Gothóni (piano)

Aulis Sallinen: Chamber Music IX Op. 112 “Nocturne”, for singer and strings
15.7.2018 Kimito Church
Ostrobothnian Chamber Orchestra
Ralf Gothóni (conductor) and Johanna Rusanen (soprano)

Jyrki Linjama: String Quartet No. 2, Allerheiligentag III
10.7.2019 Karuna church
Sonja Korkeala, Katinka Korkeala (violin), Diyang Mei (viola), Samuli Peltonen (cello)

Olli Kortekangas: Due per due, for two violins
11.7.2019 Salo Art Museum Veturitalli
Sonja Korkeala & Katinka Korkeala (violin)

KIMITO ISLAND MUSIC FESTIVAL ARTISTS SINCE 1999

Ensembles

BarockOstrobothnia
Bravade
Bellman Ensemble
Doina Klezmer
Ensemble Berlin
Ensemble Transparent
Suomalainen barokkiorkesteri
JPP, Järvelän Pikkupelimannit
Jubilate-kuoro
Kamariorkesteri Soli Deo Gloria
La Tempesta
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri (Ostrobothnian Chamber Orchestra)
Meta4
Nasevat Kurtut
Opera Big Band
Philharmonic Wind Players Berlin
Rodin-Quartett
Sibelius Piano Trio
Sinfoniaorkesteri Vivo
Tangueros Polares
Uusi Helsinki Quartet
Vox Artis
Wellen-trio
Wendell Brunious and His New Orleans Jazz Ensemble
Zingara Quartet

Artists

Tommi Aalto
Petri Aarnio
Marjatta Airas
Tero Airas
Dag-Ulrik Almqvist
Ilari Angervo
Taija Angervo
Saida Bar-Lev
Birgit Beckherrn
Kati Bergman
Marcel Bergman
Gergely Bogány
Joanna Broman
Wendell Brunious
Petri Bäckström
Niall Chorell
Ana Chumachenko
Sophie Dartigalongue
Félix Dervaux
Dilbér
Gustav Djupsjöbacka
Tomas Djupsjöbacka
Henri Dunderfeldt
Pertti Eerola
Egor Egorkin
Arvid Engegård
Solveig Eriksson
Johannes Erkes
Ismo Eskelinen
Sunniva Fagerlund
Bengt Forsberg
Pauliina Fred
Sonja Fräki
Robert de Godzinsky
Itamar Golan
Mark Gothóni
Pirmin Grehl
Monica Groop
Jan-Erik Gustafsson
Marion Göbel
Hanna Haapamäki
Varpu Haavisto
Ida Haendel
Ulla Hammarberg
Tuomas Hannikainen
Christoph Hartmann
Yoshifumi Hata
Ville Hautakangas
Esa Heikkilä
Ville Hiltula
Matti Hirvikangas
Timo Holopainen
Mia Huhta
Jorma Hynninen
Laura Hynninen
Aapo Häkkinen
Matti Iiramo
Petteri Iivonen
Merja Ikkelä
Kirsikka de Leval Jezierski
Stefan de Leval Jezierski
Helena Juntunen
Tapani Jämsen

Hanna Kangasniemi
Atte Kekkonen
Kreeta-Maria Kentala
Atte Kilpeläinen
Teija Kivinen
Teppo Koivisto
Markku Kolehmainen
Katja Kolehmainen
Timo Korhonen
Sampo Korkeala
Katinka Korkeala
Sonja Korkeala
Tom Krause
Teemu Kupiainen
Pekka Kuusisto
Jaakko Kuusisto
Kristiina Kuusisto
Eveliina Kytömäki
Anna-Mari Kähärä
Joel Laakso
Sennu Laine
Tiina Laitinen
Juhani Lamminmäki
Ursula Langmayr
Ishay Lantner
Sampo Lassila
Risto Lauriala
Markku Lepistö
Ursula von Lerber
Ingrid Lindblom
Birger Lindström
Maija Linkola
Jussi Littunen
Malla Lounasheimo
Hanne Lund
Markku Luolajan-Mikkola
Essi Luttinen
Oscar Lysy
Janne Maarala
Terhi Mali
Ilpo Mansnerus
Siegfried Mauser
Janne Mertanen
Laura Mikkola
Jyrki Myllärinen
Eeva Mäenluoma
Mari Mäntylä
Irma Niskanen
Tomas Nuñez-Garcés
Erica Nygård
Arttu Ollikainen
Sakari Oramo
Anna Othman
Andreas Ottensamer
Ilkka Paananen
Tuula Paavola
Ricardo Padilla
Arja Paju
Mari Palo
Eero Palviainen
Riku Pelo
Samuli Peltonen
Minna Pensola
Tiina Penttinen

Petteri Pitko
Liisa Pohjola
Juho Pohjonen
Niklas Pokki
Lauri Pulakka
Sara Puljula
Julius Pyrhönen
Merja Pyrhönen
Laura Pyrrö
Ilmo Ranta
Heikki Rautasalo
Martti Rautio
Erkki Rautio
Clara Reinikainen
Valeria Resjan
Christoph Richter
Cornelius Rinderle
Astrid Riska
Esa Ruuttunen
Jaakko Ryhänen
Ilmari Räikkönen
Thomas Rönnholm
Petteri Salomaa
Pekka Sarmanto
Antti Sarpila
Arto Satukangas
Oonasofia Saukkonen
Hariolf Schlichtig
Wolfram Schmitt-Leonardy
Päivi Severeide
Naoko Shibayama-Aarnio
Martina Simola
Mihail Slobodjanjuk
Ulla Soinne
Jan Söderblom
Ulla Tapaninen
Izumi Tateno
Janne Tateno
Torleif Thedéen
Kirsi Thum
Torsten Tiebout
Antti Tikkanen
Risto Toppola
Barbara Turban
Ingolf Turban
Anna Kreeta Turunen
Jari Tyni
Gerhard Urban
Jari Valo
Timo-Veikko Valve
Hannu Vasara
Siiri Virkkala
Otto Virtanen
Jori Vuorinen
Elina Vähälä
Ville Väätäinen
Martin Wandel
Clemens Weigel
Sofia Wilkman
Ulrich Wolff
Tuomas Ylinen
Tuulia Ylönen
Marko Ylönen
Wen Xiao Zheng