Vi är på Facebook:

Kimitoöns musik-dansläger 2018

Kimitoöns musik-dansläger arrangeras i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 25–30.6.2018 i Kimito.

Musikläger
Musiklägret är riktad till elever i åldern 9-16 år.
Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika
samspelsgrupper och orkester.

Lärare:       
Paula Kostia piano
Antti Hotti piano
Riikka Lehtimäki violin
Jouni-Pekka Rissanen, violin och altviolin
Mikko Kuusisto, cello
Jenny Backman-Pråhl, flöjt

Dansläger
Danslägret riktar sig till dig i åldern 9-16 år med grundkunskaper i danskonst.

Lärare:       
Marianne Petters

Läroämnen  

Modern dans, dansimprovisation och koreografi.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret.     

Lägerplats       
Kimitonejdens skola och musikinstitutet Arkipelag

Jenny Backman-Pråhl, lägerledare
Kerttu Rissanen, fritidsledare & lägerassistent

Närmare information:
Jenny Backman-Pråhl, musiikkitanssileiri@kimitoon.fi

              

 

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel förbehåller sig rätten till ändringar