DALSBRUKS KYRKA

Dalsbruks kyrka byggdes åren 1921-22 av Metodist-Episkopalförsamlingen, som ägde den i endast 12 år. Som byggnadsmaterial användes slaggtegel från masugnen i Dalsbruk. Kyrkan ritades av arkitekt Karl Andström. Baron Wrede, en av delägarna i Dalsbruks järnverk, köpte kyrkan av metodistförsamlingen, varefter Dragsfjärds församling erbjöds att arrendera marken och kyrkan. Den invigdes 1934 till evangelisk-luthersk kyrka och köptes 1978 av församlingen. Klockstapeln, ritad av Kaj Englund, invigdes vid kyrkans 25-årsjubileum.

«« föregående                               följande »»

 Visa större karta